Skip to content

Archiv rubriky: články

Zastupitelstvo: Dopis Metropolitní Prahy adresovaný zastupitelům hl. m. Prahy, předaný 20.10.2016 “Kritika přípravy Metropolitního plánu není vedena ve věcné a odborné rovině.”

Zásadní nesouhlas odborné veřejnosti s postupem náměstkyně P. Kolínské Architektura, stavební kultura a územní plánování v České republice prochází obdobím krize : Ve srovnání s předválečnou úrovní architektury v našich zemích přineslo 25 leté období svobodné společnosti překvapivě málo významných staveb. Ještě hůře dopadá porovnání ve schopnosti vytváření příjemného městského prostředí. Stávající územní plán byl připravován v polovině 90. let a neodpovídá už současným potřebám města. Část společnosti se v poslední době aktivizovala a začala bránit jednotlivým stavbám zejména obstrukčními metodami. Příprava projektu od záměru k realizaci dnes v Praze zabere průměrně 8 let času. O systémovou úpravu podmínek, spočívajících ve změně přístupu k rozvoji města podle vzoru…

Z Prahy odcházejí firmy. Kvůli chaosu “Prahu opouštějí investice zejména zahraničních firem”

Z institutu odešli architekti Kolínská nedávno odvolala ředitele IPR Petra Hlaváčka, po jeho odchodu z institutu opustili až na jedinou výjimku také všichni architekti, kteří se podíleli na přípravě Metropolitního plánu. Včetně hlavního autora současného návrhu, architekta Petra Kouckého. Od té doby na náměstkyni prší kritika od opozice, od architektů, od občanských sdružení, od stavebních a developerských firem. více: Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/z-prahy-odchazeji-firmy-kvuli-chaosu-20161021-nxht.html

Články dokumentující žádost iniciativy Metropolitní Praha o revokaci odvolání Petra Hlaváčka z pozice ředitele IPR: Metropolitní plán nemá kdo dokončit, za odvolaného šéfa IPR není náhrada

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/metropolitni-plan-nema-kdo-dokoncit-za-odvolaneho-sefa-ipr-n/r~2877efd896f011e687f70025900fea04/ (“Neumím si představit, že by se to obešlo bez Hlaváčka a Kouckého,” řekl Aktuálně zdroj z IPRu. A stejný názor má i architekt Josef Smutný, který kvůli situaci v IPR vyzval pražské zastupitele, aby odvolali náměstkyni pro územní rozvoj Petru Kolínskou z Trojkoalice. “Neumím si v Česku představit architekta, který by do toho šel. Na pozici šéfa IPR se možná ještě někdo přihlásí. Ale na post vedoucího přípravného týmu Metropolitního plánu? Jedna věc je, aby takový člověk přijal ideový pohled a styl pana Kouckého, se kterým plán tvořil. A další věcí pak je tu ideu dopracovat a plán dokončit.…

Expertní posudek + Reakce zpracovatele na posudek / “Z reakce Kanceláře metropolitního plánu IPR, které bylo zveřejněno na webových stránkách vyplývá, že výsledky expertního posouzení plánu vítá a respektuje. Současně byly připravovány odborné konference na témata, která lze řešit několika možnými způsoby…”

Během léta 2016 Metropolitní plán posuzovala pracovní skupina sestavená z respektovaných nezávislých právníků a urbanistů. Ta potvrdila, že rozpracovaný návrh Metropolitního plánu naplňuje legislativní požadavky. Tým expertů jednoznačně doporučuje pokračovat v procesu jeho pořizování. Vyplývá to ze závěrů, které dne 13. září 2016 projednala rada města. Doslovný přepis úvodu Stanoviska: (Stanovisko pracovní skupiny RHMP k návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy) Pracovní skupina především na úvod konstatuje, že jí posuzovaný návrh Metropolitního plánu, zpracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, je kvalitním základem pro naplnění cílů a úkolů územního plánování, jak je definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve…

Praze hrozí, že se z ní stane skanzen, tvrdí historik architektury

Praze hrozí, že se z ní stane skanzen, tvrdí historik architektury 15. října 2016, Autor: Jakub Heller Praha je rozmanitostí své architektury mezi světovými metropolemi naprosto jedinečná. Myslí si to alespoň historik architektury Zdeněk Lukeš. Hlavnímu městu však podle něj hrozí, že se z něj stane skanzen. Situaci prý nepomáhají ani nedávné personální změny v Institutu plánování a rozvoje (IPR). Přední český historik architektury Zdeněk Lukeš. | foto: Yan Renelt, Proč s odvoláním ředitele IPR nesouhlasíte? Zklamali mě zelení, kteří to způsobili. Čekal bych, že budou plnit to, co vždy hlásali, že je zajímá nejvíc. Tedy aby se v Praze…

Esej: ZPRÁVA O DRUHÉM ČESKÉM ARCHITEKTONICKÉM OBROZENÍ / “IPR se ocitá ve výjimečném postavení. Zpracovává pro město strategické územně plánovací dokumenty, a při tom nemá politickou podporu. Největšímu vměšování je vystavována Kancelář Metropolitního plánu.”

Martin Kloda (pocta Jirousovi) „To město bylo jako růžová horečka bohů, jako fanfára nadpozemských trumpet a jako třesknutí věčných činelů.“ H. P. Lowecraft, Volání Cthulhu I Vydali jsme se na cestu. Bylo to na kraji soumraku, v bažinách mazánkovské éry. Šli jsme nejkratší cestou, bylo nás hodně a věděli jsme, že z druhé strany se blíží naši přátelé. Měli jsme radostně vzrušenou náladu. Byl konec jedné éry a před námi nesmírně hmatatelná naděje, že znova navážeme na tradici dobré české architektury. Jak jsme se tak přesouvali zpustošenou městskou krajinou, plno z nás zakoušelo intenzivně pocit, který někteří formulovali slovně. Připomínalo nám to chození…

Potenciál, efektivita investic a priority města v Metropolitním plánu

IPR / 1. 9. 2016 Do měst se stěhuje stále více lidí – a čím dál důležitější jsou i z hlediska ekonomiky, vzdělání či inovací. Proto je potřeba pečlivě zvážit a následně určit místa, kde by se rozvoj města měl v budoucích letech odehrávat. Metropolitní plán tak vymezuje oblasti vhodné pro vznik kvalitních městských čtvrtí, ale i místa pro produkční areály či nové parky. Stáhněte si přehledný materiál shrnující tato témata. Metropolit…án – POTENCIÁL

Výšková regulace v Metropolitním plánu

IPR / 19. 7. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata Metropolitní plán je první územní plán Prahy, který reguluje výšku budov na celém území. Snaží se stabilizovat a chránit hodnoty stávající výškové kompozice Prahy, ale zároveň hledat místa, která mají být ve struktuře města doplněna: v několika pečlivě vybraných lokalitách tak MPP umožňuje realizovat výškové budovy – tak, aby tvořily uspořádanou kompozici a dotvářely horizont města. Na většině území se naopak stabilizuje současná výšková hladina. Stáhněte si stručný průvodce, jak Metropolitní plán nastavuje výškovou regulaci pražské zástavby. Text zároveň shrnuje vývoj pražské výškové zástavby v průběhu staletí. Metropolit…án – VÝŠKY