Skip to content

Metropolitní plán – kde jsme a co nás čeká?

Metropolitní plán – prezentace a diskuse I a II (14.12. a 21.12. CAMP)

Metropolitní plán – kde jsme a co nás čeká?
Návrh Metropolitního plánu ve verzi 3.3 nyní prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj města (SEA), na jaře příštího roku pravděpodobně započne proces oficiálního veřejnoprávního projednávání.  Jaromír Hainc, architekt z Kanceláře Metropolitního plánu, představil aktuální podobu návrhu. Jaké jsou hlavní principy plánu? Jaká je geneze současné podoby návrhu? Co se v dokumentu změnilo za poslední rok? A jaká diskuse plán v příštích letech čeká?