Skip to content

Archiv pro štítek: z_Autoři Metropolitního plánu se brání neoprávněným nařčením

Reakce autorů Metropolitního plánu na dokument architekta Petra Klápště „Požadavky na kvalitu Územního plánu hl. m. Prahy“

V následujícím textu je zaznamenána reakce autorů Metropolitního plánu na dokument, který sepsal Ing. arch. Petrem Klápště, Ph.D., odborný asistent na ústavu prostorového plánování FA ČVUT a který měl sloužit jako pracovní materiál pro Svaz městských částí. Reakce zpracovatele Metropolitního plánu, byla v průběhu srpna odeslána náměstkyni P. Kolínské, zde se jedná o dopracovanou verzi, z níž citujeme: “…. Většina požadavků, které se v dokumentu vyskytují, je formulována obecným způsobem nebo založena na nepodložených předpokladech autora Ing. arch. Petra Klápště, Ph.D. a kolektivu (počet členů ani jejich jména nejsou v dokumentu uvedena) (dále jen “autoři“). V následujícím textu proto reagujeme na požadavky, které…