Skip to content

Proč podporovat Metropolitní Prahu ?

Praha má potenciál stát se významnou evropskou metropolí. Proč za ostatními, nyní i českými městy zaostává? Proč nedokáže nabídnout dostatek dostupného bydlení?

Metropolitní Praha -tento blog-  se snaží zprostředkovat názor odborné veřejnosti k situaci, týkající se rozvoje Prahy.
Chtěli bychom podpořit iniciaci skutečné diskuse,  založené na erudovaných názorech odborníků a výměně zkušeností s ostatními evropskými městy, se kterými by Praha chtěla držet krok. Proto se aktivně účastníme při přípravách mezinárodních konferencí, které pořádáme se spolkem Člověk a prostor. Tyto konference se konají ve spolupráci hlavního města Prahy, pod záštitou a za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a pod odbornou záštitou Ústavu urbanismu Fakulty architektury Doc. Ing. arch. Jana Jehlíka, záštitou Velvyslanectví Nizozemského království a Velvyslanectví Švédska.

Jelikož přistoupit k řešení tak složité problematiky, jakým je nasměřování budoucího rozvoje Prahy je složitou otázkou, ve které by měl zaznít také hlas dosud ” mlčící většiny”, dovolujeme si Vás požádat o Vaši podporu, jež má zajistit konstruktivní přístup k rozvoji našeho hlavního města.

Žádáme Vás, aby Vám Praha nebyla lhostejná


Děkujeme!

Dne 30. listopadu 2015 skončila první fáze přípravy nového územního plánu hlavního města – Metropolitního plánu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy odevzdal jeho návrh ke kontrole pořizovateli, odboru územního rozvoje pražského magistrátu, který by měl zahájit projednávání. Proces zahájení projednávání dle Stavebního zákona však nebyl zatím zahájen. Proč se tak dosud nestalo? Tento blog, který spravují příznivci plánu si klade za cíl osvětlovat přínos Metropolitního plánu. Mimo to chce uvádět na pravou míru mýty a nepravdy kolem Metropolitního plánu se šířící.

email: metropolitnipraha@gmail.com

redakční rada:

Ing. arch. Josef Smutný, M. A. Martin Kloda, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. MgA. Eva Červinková