Skip to content

Proč podporovat Metropolitní Prahu ?

Praha má potenciál stát se významnou evropskou metropolí. Proč za ostatními, nyní i českými městy zaostává? Proč nedokáže nabídnout dostatek dostupného bydlení?

Metropolitní Praha se snaží zprostředkovat názor odborné veřejnosti k situaci, týkající se rozvoje Prahy.
Chtěli bychom podpořit iniciaci skutečné diskuse,  založené na erudovaných názorech odborníků a výměně zkušeností s ěmsty, se kterými by Praha chtěla držet krok, jako je Vídeň, Amsterdam, Berlín.

Téměř před rokem byl odevzdán Metropolitní plán, který má rozvoj města umožňovat. Nebyl však dosud zahájen proces projednávání plánu. Proč se tak dosud nestalo? Tento blog, který spravují příznivci plánu si klade za cíl osvětlovat přínos Metropolitního plánu. Mimo to chce uvádět na pravou míru mýty a nepravdy kolem Metropolitního plánu se šířící některými záměrně desinformačními kanály.

Jelikož přistoupit k řešení tak složité problematiky, jakým je nasměřování budoucího rozvoje Prahy je složitou otázkou, ve které by měl zaznít také hlas dosud ” mlčící většiny”, dovolujeme si Vás požádat o Vaši podporu.

Žádáme Vás, aby Vám Praha nebyla lhostejná


Děkujeme!