Skip to content

Konference vol II

Videozáznam z přednášek a debaty z konference Principy územního plánování evropských měst/vol II

english version click here: https://slideslive.com/praha/principy-uzemniho-planovani-evropskych-mest-ii

Přednášející: Martin Klamt (Mnichov), Wigbert Bengtsson (Fürstenwalde Spree), Jelena Ricov (Záhřeb), Christoph Braumann (Salzburg), Peter Austin (Oslo), Koos van Zanen (Amsterdam) a Peter Gero (Hamburg), Pavel Kliment, Pavel Hnilička, Jan Jehlík, Jaromír Hainc, Roman Koucký, Michal Leňo, Martin Kloda. Konferenci moderoval Josef Smutný.

Praha, 28.4.2017

Hlavní teze – stručné shrnutí z přednášek zde:http://metropolitnipraha.cz/2017/05/08/hlavni-teze-principy-uzemniho-planovani-evropskych-mest/

Martin Klamt


Peter Gero


Peter Austin


Jelena Ricov


Koos van Zanen


Wigbert Bengtsson


Christoph Braumann