Skip to content

Archiv pro štítek: Expertní posudek Metropolitího plánu a reakce

Expertní posudek + Reakce zpracovatele na posudek / “Z reakce Kanceláře metropolitního plánu IPR, které bylo zveřejněno na webových stránkách vyplývá, že výsledky expertního posouzení plánu vítá a respektuje. Současně byly připravovány odborné konference na témata, která lze řešit několika možnými způsoby…”

Během léta 2016 Metropolitní plán posuzovala pracovní skupina sestavená z respektovaných nezávislých právníků a urbanistů. Ta potvrdila, že rozpracovaný návrh Metropolitního plánu naplňuje legislativní požadavky. Tým expertů jednoznačně doporučuje pokračovat v procesu jeho pořizování. Vyplývá to ze závěrů, které dne 13. září 2016 projednala rada města. Doslovný přepis úvodu Stanoviska: (Stanovisko pracovní skupiny RHMP k návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy) Pracovní skupina především na úvod konstatuje, že jí posuzovaný návrh Metropolitního plánu, zpracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, je kvalitním základem pro naplnění cílů a úkolů územního plánování, jak je definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve…

“Došli jsme k závěru, že návrh je způsobilý a dobrý a mělo by se v něm pokračovat,”tvrdí právník a předseda expertní komise František Korbel

24.9. Lidové Noviny/ článek Praha-město, které nemá plán/ celý článek najdete zde: https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20160924/281565175239682