Skip to content

Potenciál, efektivita investic a priority města v Metropolitním plánu

IPR / 1. 9. 2016

Do měst se stěhuje stále více lidí – a čím dál důležitější jsou i z hlediska ekonomiky, vzdělání či inovací. Proto je potřeba pečlivě zvážit a následně určit místa, kde by se rozvoj města měl v budoucích letech odehrávat. Metropolitní plán tak vymezuje oblasti vhodné pro vznik kvalitních městských čtvrtí, ale i místa pro produkční areály či nové parky.
Stáhněte si přehledný materiál shrnující tato témata.
Metropolit…án – POTENCIÁL