Skip to content

Vývoj městského bytového fondu – dotazníkový výzkum, kterého se zúčastnilo všech 57 MČ a Magistrát – zpracováno KPMG

Po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. m. Prahy 194 tis. bytů. V důsledku privatizace a prodejů se jejich počet každoročně snižoval a v roce 2003 dosáhl 100 tis. bytů. K 31. květnu 2016 vlastnila Praha 35 tis. městských bytů (přibližně 18 % původního fondu), kde 26 tis. bytů bylo svěřeno do správy jednotlivým městským částem a 9 tis. bytů bylo ve správě Magistrátu hl. m. Prahy.

Na základě schválených privatizačních plánů a koncepcí se počet městských bytů bude v následujících letech dále snižovat a v roce 2016 se odhaduje prodej 2,4 tis. bytů a v roce 2017 pak 2 tis. bytů.

Výstavba a investice do nových městských bytů je oproti prodejům na významně nižší úrovni. Dokládají to údaje Českého statistického úřadu, kde byl zaznamenán významný přírůstek nových městských bytů během posledních čtyř let pouze v roce 2014 a to 187 jednotek.”

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cz/pdf/studie-kpmg-praha-mestske-byty.pdf