Skip to content

Výšková regulace v Metropolitním plánu

IPR / 19. 7. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata

Metropolitní plán je první územní plán Prahy, který reguluje výšku budov na celém území. Snaží se stabilizovat a chránit hodnoty stávající výškové kompozice Prahy, ale zároveň hledat místa, která mají být ve struktuře města doplněna: v několika pečlivě vybraných lokalitách tak MPP umožňuje realizovat výškové budovy – tak, aby tvořily uspořádanou kompozici a dotvářely horizont města. Na většině území se naopak stabilizuje současná výšková hladina.
Stáhněte si stručný průvodce, jak Metropolitní plán nastavuje výškovou regulaci pražské zástavby. Text zároveň shrnuje vývoj pražské výškové zástavby v průběhu staletí. Metropolit…án – VÝŠKY