Skip to content

Archiv rubriky: eseje a zamyšlení

M. Šajtar- Rozhovor s Romanem Kouckým / Stavba č.4/2017

z rozhovoru : Potkáváme se po třech letech od posledního rozhovoru. Jak se za tu dobu vyvinula příprava Metropolitního plánu? Ano, Kancelář Metropolitního plánu slaví pět let své existence… Poslední dva roky však znamenaly rozklad a zásadní zdržení všech prací, takže harmonogram se výrazně proměnil. Od ledna letošního roku ale běží nové práce a jsme připraveni na dokončení návrhu plánu. Pokud to vše dobře dopadne, může na jaře příštího roku začít projednávání. Jeho průběh bude závislý především na práci pořizovatele – na délce a kvalitě vypořádávání připomínek, takže celkovou dobu zbývající do účinnosti plánu nelze odhadnout. ….

Petr Starčevič – Dva světy se střetly, jeden boří a druhý buduje / část I , sepsaná dne 17. 11. 2016

První část Stěnám sienské radnice vévodí slavné Lorenzettiho fresky – Alegorie spravedlivé vlády a důsledky dobré a špatné vlády. To bylo někdy kolem roku 1350. Od 20. září 2016, kdy pražští radní odvolali Petra Hlaváčka z pozice ředitele IPRu, přemýšlím o tom, jak bych na stěnách pražské radnice alegorii z doby současné ztvárnil já. A vůbec – jak se na celou věc okolo Metropolitního plánu dívat z nadhledu. Ono je to totiž z normálního lidského horizontu stěží pochopitelné. Vzdálený a neinformovaný pozorovatel může nabýt dojmu, že nastal čas bořit. Titulky bulvárních médií tomu letos na jaře nasvědčovaly. Protože nejsem vzdáleným…

Petr Starčevič – Dva světy se střetly, jeden boří a druhý buduje / část II

V první části jsem pozornost upřel k městským částem poněkud více, než by snad bývalo postačovalo. Obdobně by bylo možné provést hlubinné vrty i na dalších místech. Ono to beztak bude nutné udělat, bude nutné vše správně pojmenovat a kontaminovaný prostor intenzivně čistit. Ohlédnutí nebývá ke škodě. Domnívám se, že bez této mezifáze nebude možné pokračovat. Bude to vyžadovat opravdovou spolupráci. Ono se totiž opravdu přihodilo něco dalekosáhlejšího, nemající charakter neporozumění nebo omylu v interpretaci. Nejde o nic menšího, než o zásadní ideový spor, ve kterém nejsou zbraně rozdány férově. Nechci se mýlit, ale odpověď možná nalezneme v Konceptu odůvodnění.…

Esej: ZPRÁVA O DRUHÉM ČESKÉM ARCHITEKTONICKÉM OBROZENÍ / “IPR se ocitá ve výjimečném postavení. Zpracovává pro město strategické územně plánovací dokumenty, a při tom nemá politickou podporu. Největšímu vměšování je vystavována Kancelář Metropolitního plánu.”

Martin Kloda (pocta Jirousovi) „To město bylo jako růžová horečka bohů, jako fanfára nadpozemských trumpet a jako třesknutí věčných činelů.“ H. P. Lowecraft, Volání Cthulhu I Vydali jsme se na cestu. Bylo to na kraji soumraku, v bažinách mazánkovské éry. Šli jsme nejkratší cestou, bylo nás hodně a věděli jsme, že z druhé strany se blíží naši přátelé. Měli jsme radostně vzrušenou náladu. Byl konec jedné éry a před námi nesmírně hmatatelná naděje, že znova navážeme na tradici dobré české architektury. Jak jsme se tak přesouvali zpustošenou městskou krajinou, plno z nás zakoušelo intenzivně pocit, který někteří formulovali slovně. Připomínalo nám to chození…

Esej – Petra Kolínská – Výkřik

/Josef Smutný / autor je architekt / 2.10.2016 / Po 13 dnech od zahájení akce „likvidace Metropolitního plánu“ zahajuje Petra Kolínská 30.9.2016 svůj blog důrazně, ale jaksi dvojsečně. Petra Kolínská – Politik jako arogantní ignorant, aneb kdo může mluvit do územního plánování Z názvu jejího textu je cítit jakási nejistota a obratem nutnost okamžité obhajoby. Sama sebe nesmyslně staví do polohy arogantního ignoranta, a vzápětí se „skromně“ ptá či spíše si staví otázku na kladně znějící odpověď, zda v této pozici může ona (nebo kdo-si) mluvit do územního plánování. Jistě, Petra Kolínská není arogantní ignorant – to je ve skutečnosti jistě někdo…

Esej – Město a zeď: Pohled zvenčí na nové plánování Prahy

Tadeáš Říha – architekt (studoval na technických univerzitách v Praze a Holandském Delftu. Při studiu pracoval v ateliérech v Praze a Rotterdamu. V současné době působí v Londýně ve studiu 6a architects prof. Toma Emersona.) /zveřejněno 27. 9. 2016 na blogu Hospodářských novin /http://riha.blog.ihned.cz/c1-65454700-mesto-a-zed-pohled-zvenci-na-nove-planovani-prahy Před několika měsíci jsem na popud Kanceláře Metropolitního plánu napsal sérii krátkých textů k novému plánu Prahy. Měl to být vnější pohled na některé jeho teze. Dnes, po odvolání ředitele IPRu a odchodu téměř všech zaměstnanců kanceláře zveřejňuji jeden z nich tady jako nostalgický pohled do minulosti, nebo jako připomínku snad ne ještě úplně ztracené budoucnosti.…