Skip to content

M. Šajtar- Rozhovor s Romanem Kouckým / Stavba č.4/2017

z rozhovoru :

Potkáváme se po třech letech od posledního rozhovoru. Jak se za tu dobu vyvinula příprava Metropolitního plánu?
Ano, Kancelář Metropolitního plánu slaví pět let své existence… Poslední dva roky však znamenaly rozklad a zásadní zdržení všech prací, takže harmonogram se výrazně proměnil. Od ledna letošního roku ale běží nové práce a jsme připraveni na dokončení návrhu plánu. Pokud to vše dobře dopadne, může na jaře příštího roku začít projednávání. Jeho průběh bude závislý především na práci pořizovatele – na délce a kvalitě vypořádávání připomínek, takže celkovou dobu zbývající do účinnosti plánu nelze odhadnout. ….