Skip to content

Metropolitní rozhovory – nová kniha o průběhu příprav Metropolitního plánu

V úterý 31. října proběhlo slavnostní představení publikace, která mapuje průběh přípravy nového územního plánu pro Prahu, Metropolitního plánu. Kniha je souborem jedenácti rozhovorů, které autor vznikajícího plánu, renomovaný architekt Roman Koucký, poskytl médiím v průběhu posledních pěti let.

Publikace je k dostání na IPR Praha (CAMP) a v knihkupectvích Kosmas, Neoluxor, Academia.

Běžná cena 200 Kč,  pro členy knižního klubu je k dostání za částku 167 Kč

https://www.kosmas.cz/knihy/238396/metropolitni-rozhovory-roman-koucky-2012-2016/

Anotace

Síla města je ve sdíleném celku, nikoli pouze v osobním detailu a jednotlivostech.
Kniha je souborem jedenácti rozhovorů, které autor vznikajícího Metropolitního plánu, renomovaný architekt Roman Koucký, poskytl médiím v průběhu posledních pěti let.
Tento text tam nemusí být, ale může: („Soubor rozhovorů jsem se rozhodl vydat jako záznam proměny atmosféry, která zpracování Metropolitního plánu provázela,“ uvádí Roman Koucký v úvodu knihy. „Jsem přesvědčen, že se skrze otázky, které mi tazatelé pokládali, podařilo nejen vysvětlit základy Metropolitního plánu, ale také odvyprávět celý jeho příběh.“ )
V prvních rozhovorech je zaznamenána euforie a velká očekávání z probíhající transformace zastaralého Útvaru rozvoje města na moderní městský plánovací institut (IPR Praha) a následného „zlatého období“ tvorby plánu. Postupné nekoncepční torpédování dokumentů IPR v dlouhé vleklé krizi, způsobené ztrátou politické podpory následně doprovázela vypjatě destruktivní podoba veřejné diskuse. Tato nekonstruktivní atmosféra vyústila v bezdůvodné odvolání ředitele IPR Petra Hlaváčka koncem roku 2016, které bylo následováno solidárním odchodem celého tvůrčího týmu z institutu. K uklidnění došlo po několika měsících, v návaznosti na opětovný nástup původního týmu, kdy Roman Koucký zvítězil ve výběrovém řízení a stal se podruhé vedoucím Kanceláře metropolitního plánu. Poslední rozhovory knihy mapují křehké východisko krize, hovoří o návratu a částečně i o budoucnosti.