Skip to content

Archiv pro měsíc: Říjen 2016

“Došli jsme k závěru, že návrh je způsobilý a dobrý a mělo by se v něm pokračovat,”tvrdí právník a předseda expertní komise František Korbel

24.9. Lidové Noviny/ článek Praha-město, které nemá plán/ celý článek najdete zde: https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20160924/281565175239682

Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík / O co může a má usilovat Metropolitní plán a současná diskuze nad Metropolitním plánem

v červenci 2015 byl uveřejněn článek architekta Ondřeje Beneše a filosofa Oldřicha Ševčíka, reagující na článek Matěje Stropnického (zveřejněného v Právu | 18.6.2015 ), ve kterém se jako náměstek primátorky pro územní rozvoj kriticky vymezoval vůči připravovanému Metropolitnímu plánu. /Ing. arch. ONDŘEJ BENEŠ, Ph.D. /pedagog na FA ČVUT v Praze, praktikující architekt/ doc. PhDr. OLDŘICH ŠEVČÍK, CSc. /Ústav historie a teorie architektury – FA ČVUT v Praze / Reakce Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka: “O co může a má usilovat Metropolitní plán” Z celého článku citujeme úryvek: “Rozčlenění území na lokality provedené Romanem Kouckým je pro nás směřováním přes topologii metropole (od…

Esej – Petra Kolínská – Výkřik

/Josef Smutný / autor je architekt / 2.10.2016 / Po 13 dnech od zahájení akce „likvidace Metropolitního plánu“ zahajuje Petra Kolínská 30.9.2016 svůj blog důrazně, ale jaksi dvojsečně. Petra Kolínská – Politik jako arogantní ignorant, aneb kdo může mluvit do územního plánování Z názvu jejího textu je cítit jakási nejistota a obratem nutnost okamžité obhajoby. Sama sebe nesmyslně staví do polohy arogantního ignoranta, a vzápětí se „skromně“ ptá či spíše si staví otázku na kladně znějící odpověď, zda v této pozici může ona (nebo kdo-si) mluvit do územního plánování. Jistě, Petra Kolínská není arogantní ignorant – to je ve skutečnosti jistě někdo…

Esej – Město a zeď: Pohled zvenčí na nové plánování Prahy

Tadeáš Říha – architekt (studoval na technických univerzitách v Praze a Holandském Delftu. Při studiu pracoval v ateliérech v Praze a Rotterdamu. V současné době působí v Londýně ve studiu 6a architects prof. Toma Emersona.) /zveřejněno 27. 9. 2016 na blogu Hospodářských novin /http://riha.blog.ihned.cz/c1-65454700-mesto-a-zed-pohled-zvenci-na-nove-planovani-prahy Před několika měsíci jsem na popud Kanceláře Metropolitního plánu napsal sérii krátkých textů k novému plánu Prahy. Měl to být vnější pohled na některé jeho teze. Dnes, po odvolání ředitele IPRu a odchodu téměř všech zaměstnanců kanceláře zveřejňuji jeden z nich tady jako nostalgický pohled do minulosti, nebo jako připomínku snad ne ještě úplně ztracené budoucnosti.…

Mýty a fakta – Jak plán omezuje rozvoj města do otevřené krajiny

Proč Metropolitní plán omezuje rozvoj města do otevřené krajiny? http://plan.iprpraha.cz/cs/caste-dotazy Jedním ze základních principů Metropolitního plánu je zastavení rozpínání zástavby města do otevřené krajiny. Rozšiřování zástavby na úkor krajiny je neekonomické, neekologické a nekoncepční. Navíc, v případě Prahy, je zástavba do krajiny neopodstatněná vzhledem k tomu, že Praha disponuje množstvím nevyužitých ploch a brownfieldů v rámci města. Podle výpočtů IPR Praha má Praha uvnitř města tolik volných zanedbaných ploch vhodných pro vznik nových městských čtvrtí (např. nádraží Smíchov, Nákladové nádraží Žižkov, nádraží v Bubnech, brownfield ve Vysočanech), že by se tam při zachování současné hustoty zalidnění hlavního města vešlo na 430 tisíc nových…