Skip to content

Zpráva z konference o evropských městech/vol.I

V pátek 9.12.2016 proběhla pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové mezinárodní odborná konference s názvem Principy územního plánování evropských měst.

Paní primátorka přivítala v rezidenci primátora na Mariánském náměstí v Praze české i zahraniční hosty a v úvodním projevu připomněla unikátní strukturu Prahy, přerušení svobodného rozvoje města čtyřicetiletým obdobím centrálního plánování a obtíže naší společnosti s navazováním přerušených tradic a obnovou demokratického dialogu.

Zahraniční hosté v dopoledním bloku seznámili účastníky s přístupy k plánování rozvoje měst.  Zrychlující se společenské změny 21. století vyžadují flexibilnější, vrstevnatější a méně direktivní nástroje plánování, zapojené v širším kontextu regionů. Důležité vazby dnes přesahují státní hranice, jak uvedl na příkladu flanderského Kortrijku architekt Jiří Klokočka. Společným tématem příspěvků byl hlavní důraz na bytovou výstavbu, reagující na rostoucí poptávku po bydlení v metropolích. Podle zkušeností Wigberta Bengtssona z východoněmeckého Furstenwalde Spree i stagnace nebo úpadek města vyvolává nezbytné investice, a to při klesajících příjmech městské pokladny.

V první části odpoledního bloku představili čeští odborníci hlavní zásady Strategického plánu Prahy a připravovaného Metropolitního plánu a zásadní trendy demografického a ekonomického vývoje pražského regionu ve srovnání s celým územím ČR a evropskými metropolemi. Praha čelí stejnému problému s nedostatkem volných bytů a prudce rostoucí cenou bydlení jako ostatní metropole, při tom má dostatek transformačních a rozvojových území a celkově malou hustotu obyvatelstva. Navíc ve srovnání s evropskými metropolemi nebohatne, ale chudne.

Debata nad návrhem Metropolitního plánu přinesla několik doporučení: Praha má „Velký plán“ obsahující skvělé podklady, mapy a materiály pro budoucí vývoj. Potřebuje jasně a jednoduše formulovaný cíl, který sleduje. Dále je nutné naplnit teze Metropolitního plánu konkrétním obsahem v dalších vrstvách městského plánování, výsledky srozumitelně vysvětlovat a návrhy v demokratické debatě upravovat. Soustředit se na zlepšování kvality života, městského prostředí i jednotlivých developementů. Úkolem zodpovědných politiků je budování důvěry a vytváření implementačních nástrojů realizace plánu ve spolupráci s ostatními aktéry, od městské administrativy přes projektanty, investory po širokou veřejnost. Rigidní legislativní rámec nám nedovoluje pružně reagovat na rychlé a těžko předvídatelné společenské změny. Západní společnost vložila do plánovacích procesů více flexibility už před 20 lety, protože tehdejší způsob plánování nedokázal na nové výzvy pružně reagovat, uvedl Julian Jansen z Amsterdamu.

Podle paní primátorky se někdy situace musí dostat až do stavu ohrožení, abychom s ní byli schopni něco dělat. Potřebujeme naslouchat názorům z venku. Potřebujeme zlepšit komunikaci, ve které se udělalo hodně chyb na všech stranách a strany si to uvědomují. Potřebujeme takový marketing Metropolitního plánu, který umožní veřejnosti plánu porozumět a přijmout jej za svůj.
„Dvacet sedm let po určité změně je ještě krátká doba, abychom byli na tak vysoké úrovni, bohužel, abychom byli plošně schopni demokraticky diskutovat a zejména si naslouchat. Možná i kritické hlasy přetavit do nějakého jiného názoru,“ řekla na závěr Adriana Krnáčová.

za spolek Člověk a prostor

M.A. Martin Kloda 9.12.2016

 

Na konferenci vystoupili: Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy

odborné příspěvky přednesli:

Mark Johnson (Denver, USA) – Krajinářský architekt a městský designer. Zakladatel firmy CIVITAS, vede projekty všech měřítek a typů ve Spojených státech, Asii, Evropě a na Blízkém východě

Julian Jansen (Amsterdam)- Urbanista a demograf. Od r. 2009 pracuje na oddělení pro plánování a udržitelnosti v Amsterdamu (METREX). Vystudoval sociální geografii na Amsterdamské univerzitě. Pracoval jako programový manažer ve vládním sociálním a teritoriálním výzkumu.

Martin Klamt (Mnichov)- Pracovník odboru územního plánování mnichovského magistrátu. Vystudoval socioekonomickou geografii, politologii a právní vědy v Mnichově. Vedl výzkum na udržování demokratických systémů a strategií udržitelného urbanismu.

Jiří Klokočka (Kortrijk)- Architekt a urbanista města Kortrijk (Belgie). Působil jako tajemník Svazu vlámských urbanistů a je předsedou Komise pro architekturu a urbanismus ve městech: Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Zwevegem / Harelbeke, Menen a Wortegem-Petegem. Vede ateliér urbanistického navrhování na KU Leuven, FUA TU v Liberci a FA ČVUT v Praze

Wigbert Bengtsson (Furstenwalde Spree)- Absolvent University of Münster. Expert na urbanismus. Mnoho let pracuje jako odborník v sekci územního plánování města

Irena Fialová (Praha), architektka a urbanistka, proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Fakulty architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst, zabývá se současnými modely urbanizace, vlivem globalizace na proměn u města, (přednáška: územní plánování v EU)

Kateřina Čechová (Praha), architektka se zahraničními zkušenostmi,  spolupracovnice Ireny Fialové, odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst, (přednáška: územní plánování v EU)

Lukáš Kohl (Praha), architekt, společník v developerské společnosti Doma je doma s.r.o., která připravuje projekty energeticky šetrné obytné zástavby ve spoluprávi s místími samosprávami (přednáška: Růst, bydlení a obtíže plánování)

Roman Koucký (Praha), architekt a urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 ved vblastní architektonickou kancelář. Dlouhodobě se věnuje problematice územního plánování, v roce 2012 přijal místoředitele Kanceláře metropolitního plánu (přednáška: Metropolitní plán a kompozie Prahy)

Jaromír Hainc (Praha)- architekt a urbanista se zahraničními zkušenostmi, od roku 2012 člen Kanceláře metropolitního plánu (Přednáška: Okolnosti městského plánování)

Lukáš Makovský (Praha)- architekt, nyní pracuje na Institutu plánování a rozvoje měst, na pozici specialista projektů města, Sekce strategií a politik (přednáška s názvem: Priority rozvoje Prahy)

Konferenci moderoval Josef Smutný- architekt a moderátor diskusí o architektuře. Vede vlastní architektonickou kancelář, zabývá se stavbou měst a městskými problémy. Působí také jako městský architekt.

Konference byla organizována ve spolupráci hlavního města Prahy se spolkem Člověk a prostor a platformou Metropolitní Praha pod odbornou záštitou Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT.