Skip to content

Tisková zpráva Konference/vol.I/Praha přivítala respektované světové urbanisty, kteří diskutovali o rozvoji měst

Zpráva z konference o evropských městech/vol.I

/ video z konference zde:

http://metropolitnipraha.cz/konference/

Praha přivítala respektované světové urbanisty, kteří diskutovali o principech územního plánování a hodnotili chystaný Metropolitní plán.  
Za účasti předních evropských odborníků na územní plánování proběhla konference s názvem Principy územního plánování evropských měst, kterou svým jménem zaštítila pražská primátorka Adriana Krnáčová. Cílem konference byla výměna zkušeností s respektovanými odborníky a případné využití získaných poznatků při tvorbě pražského Metropolitního plánu.

Těší mě, že se nám do Prahy podařilo přilákat světové urbanisty a že při přípravě Metropolitního plánu můžeme čerpat i z jejich zkušeností,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

V první části konference byly představeny konkrétní přístupy k územnímu plánovaní v různých evropských, a v jednom případě i amerických, městech. Autor vize Denver 2040, takzvané Denveright, Mark Johnson, hovořil o Denveru jako o městu, jenž k územnímu plánovaní přistupuje liberálně a i proto je Denver vnímán jako rychle rostoucím město. Podle Johnsona je třeba klást důraz na čtyřsměrný dialog mezi volenými představiteli, městskými plánovači, občany a privátním sektorem.  Kromě Johnsona v první části vystoupil ještě například Julian Jansen, který se podílí na plánování Amsterdamu, mnichovský plánovač Martin Klamt a řada dalších odborníků.

V odpoledním bloku pak architekt Roman Koucký hovořil o potřebách Prahy pro její další rozvoj a zahraničním hostům představil i Metropolitní plán, který měl coby šéf Kanceláře územního plánování Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na starosti. V posledních měsících se ale kvůli politickým krokům pořizování plánu zkomplikovalo, což má pro město negativní dopady v podobě snižování tempa výstavby a tím i zdražování nemovitostí. Prodejní cena bytu představuje 2,5 násobek stavebních nákladů, nepoměr způsobují ostatní náklady, například nedostupnost stavebních pozemků a zdlouhavé a nepředvídatelné povolovací řízení, z čehož je zřejmé, že Praha potřebuje Metropolitní plán co možná nejdříve.

Podle Romana Kouckého naše společnost neukládá do historické struktury Prahy kvalitní vrstvu. O změně přístupu k územnímu plánování se u nás diskutuje od roku 2010. Metropolitní plán je spíše „malý plán“, popisující, regulující a stabilizující. Přesto jej neumíme naplnit a implementovat.

Třetí blok měl za cíl objektivně zhodnotit připravovaný Metropolitní plán. Odborníci se vesměs shodovali v názoru, že Metropolitní plán tak, jak ho připravil Institut plánování a rozvoje, respektive tým složený architektem Kouckým, je kvalitní a pro Prahu by byl přínosem.

Plán je současný, velmi kvalitní a má nezpochybnitelnou oporu v analytických materiálech a argumentech. Nyní je potřeba tento vynikající základ posunout dál a to prostřednictvím otevřené, ale demokratické diskuze,“ řekl mimo jiné Mark Johnson, uznávaný urbanista, který obdobný plán vytvořil v americkém Denveru.

Všichni, včetně zpracovatele a města jsou si vědomi situace, která nastala. Musíme se co nejdříve pohnout z místa, protože tento stav neprospívá nikomu. Cílem je mít plán, který zajistí kvalitní život pro obyvatele Prahy, a já jsem přesvědčena, že to ten rozpracovaný splňuje,“ říká Adriana Krnáčová.
tisková zpráva
foto: MHMP