Skip to content

Architekti podporují- Tomáš Novotný

Minulý týden jsem zaznamenal zprávu, že expertní komise, která dva měsíce studovala přípravu Metropolitního plánu, konstatovala, že rozpracovaný plán je v souladu se zákonem a je třeba v něm pokračovat. Očekával bych, že taková zpráva, po vší kritice, která se od počátku práce na něm na hlavu autorů snáší, bude s patřičným důrazem zveřejněna všemi medii. Zatím jsem ji, ve zkrácené verzi, zaznamenal pouze na webu stavbaweb. Architektonický archiweb, přetékající kritikou IPRu a MP, až dosud, nereagoval.(píšu tuto glosu 18.9)

 

Každé léto beru do ruky knížku svého otce Prahou posedlý…, kde velkou část svého vzpomínání věnuje Praze a jejímu plánování (jedna z kapitol se jmenuje Život v plánu). Z našich rozhovorů vím, že otec nerozlišoval mezi urbanisty a architekty, vždy tvrdil, že jde o jednu profesi a město tvoří architekti. Proto jsem uvítal odvahu Romana Kouckého, na výsost tvůrčího architekta, se kterou se na Prahu „vrhnul“. To, jakým způsobem hned na začátku zasáhl do zažité metodiky územního plánování, muselo nutně vyvolat negativní odezvu u té části architektů, věnující se celoživotně právě té užší profesi, tedy urbanismu a územnímu plánování. V neuvěřitelně krátké době jeho tým připravil dokument, který jistě procházel mnoha dětskými nemocemi, se kterými se musel vypořádat. Plán strategický, nedirektivní, otevřený. Plán iniciační, s akcentem svobodné budoucnosti, při zachování historických souvislostí, kontinuity.  Plán, který ruku v ruce s novými Pražskými stavebními předpisy posune stagnující „porevoluční“ Prahu znovu tam, kam historicky vždy patřila. Mezi Metropole světového významu, srovnatelné s Vídní, Paříží či Berlínem.

 

Přemýšlím samozřejmě, jak by můj táta reagoval na tyto Kouckého „výstupy“ (v tom dobrém smyslu slova), a jsem přesvědčený, že by mu, a tím pádem i Praze, bez pochyby fandil.   Ostatně na sklonku otcova života se několikrát setkali a v oboustranné úctě o tvorbě měst hovořili. Důležité tedy je, že Praha zůstane jednou velkou architekturou (znovu cituji svého otce), protože její nový strategický územní plán zpracovává Pan architekt!

 

V Praze 18.9. Tomáš Novotný