Skip to content

PROČ v Praze všechno tak dlouho trvá?

Starý, v současnosti platný plán nevyhovuje potřebám a požadavkům dnešní doby a připravuje se plán nový, Metropolitní.

Pokud chce soukromý investor, stát či správce území, kterým je příslušná Městská část  jako samosprávný orgán některou z označených ploch na plánu vzhledem k proměněným požadavkům  změnit, (většinou jinak používat pozemek, na který je v plánu jiný předpis), musí podstoupit dlouhou procesní cestu, nazvanou  Změna plánu. Tento proces je administrativně a časově enormně složitý a náročný. Kdyby se jen spočítalo, kolik milionů hodin strávili politici, úředníci i odborníci nad těmito změnami… stačí si pustit jakékoli zasedání Zstupitelstva hl.m. Prahy a uděláte si obrázek sami..

stručná mapa složitosti procesu projednání

schema_porizovani-3