Skip to content

Praha musí změnit přístup k nové výstavbě. V opačném případě se může bydlení v Praze prodražit natolik, že začne být pro obyčejné lidi nedostupné.

/Praha bude potřebovat 82 tisíc bytů. Pokud se nepostaví, obyčejní lidé na vlastní bydlení dosáhnou těžko

http://byznys.ihned.cz/reality/c1-65566730-praha-bude-potrebovat-82-tisic-bytu-pokud-se-nepostavi-obycejni-lide-prestanou-zvladat-najemne

Adam Váchal / 22.12. 2016 / ihned.cz

  • Praha musí změnit přístup k nové výstavbě. V opačném případě se může bydlení v Praze prodražit natolik, že začne být pro obyčejné lidi nedostupné.
  • Strategický plán hlavního města doporučuje využívat takzvaná transformační území. Tedy brownfieldy, bývalá železniční nádraží či místa ponechaná ladem.
  • Koncentrování výstavby v širším centru metropole Praze ušetří peníze. Nebude muset investovat tolik do výstavby nové infrastruktury.

Do roku 2030 stoupne v Praze počet obyvatel o 93 tisíc. Současně přitom vzroste průměrná velikost bytu připadajícího na jednoho obyvatele. Podle analýzy zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), Hospodářskou komorou a poradenskou společností Deloitte tak na území hlavního města vznikne v následujících čtrnácti letech poptávka po více než 82 tisících bytech. Pokud se ji nepodaří naplnit, může to pro Prahu znamenat komplikace.

Aby se metropole vypořádala s výše popsanými požadavky, je podle analýzy nutné každoročně dokončit přibližně 5,5 tisíce bytů. V posledních pěti letech jich přitom každý rok zamířilo na trh jen okolo 4,3 tisíc. Pokud se nepodaří v brzké době situaci změnit, ceny bytů v Praze se vlivem převyšující poptávky nad nabídkou, mohou nadále zvyšovat, až se pro obyčejné obyvatele stanou těžko dostupnými.

“Pokud město chce uchovat přijatelně nízkou cenu bydlení, musí umožnit jeho novou výstavbu. Toto pravidlo neplatí jen pro Prahu jako celek, ale i pro její jednotlivé části,” uvádí analýza. Podle analýzy hrozí, že v případě, kdy nebude v Praze vznikat dostatek nových bytů, může se více lidí začít stěhovat do Středočeského kraje a do města dojíždět. To by mohlo v Praze mimo jiné vyvolat větší nároky na automobilovou dopravu.

Developeři si na současnou situaci v Praze dlouhodobě stěžují, především pak na zdlouhavé povolovací procesy. Kvůli nim jim příprava rezidenčního projektu trvá až osm let. “Pro dosažení změny je třeba politická podpora, úprava legislativy a změna přístupu ze strany úřadů,” říká šéf developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města je klíčové, aby se Praha naučila doslova recyklovat stávající území širšího centra města a výstavba se nekoncentrovala v okrajových částech. “V Praze je v současné době přibližně 1400 hektarů takových transformačních ploch. To je takové množství, že kdybychom pro novou populaci chtěli stavět nové bydlení v těchto územích při středně vysokých obytných hustotách okolo 150 obyvatel na hektar, stačila by k tomu zhruba polovina této plochy, konkrétně okolo 620 hektarů,” uvádí institit plánování.

Nový strategický plán Prahy a současně připravovaný Metropolitní plán hlavního města s výstavbou především v centrální části počítají a zhruba 39 procent veškeré výstavby by mělo směřovat právě do těchto lokalit. Naopak na okraji města by měla do budoucna vyrůst jen pětina z celkového množství nově postavených bytů.