Skip to content

Rozhovor: “Lidi jsou rádi v budovách určité výšky, mají výhled…To nemá cenu tomu zabraňovat,” říká architektka Eva Jiřičná.

Česká televize / Události, komentáře (Exkluzivní host) / Daniel Takáč / 12. 10. 2016

Architektka světového významu Eva Jiřičná žijící v Londýně od konce 60-tých let o Praze:”…já si myslím, že Praha má tolik pozitiv, že těžko s ní bude jiné město soutěžit.”
“Já mám názor, že my dnes dovedeme ocenit to, co tady bylo, a že se musíme ke všem památkám chovat slušně a ocenit práci těch, kteří pracovali před námi. A jestliže oni dovedli vytvořit Prahu takovou, jako ji vytvořili, tak my když se od nich budeme učit jejich pokoru a jejich přístup k problematice, tak možná že taky ta moderní architektura nebude tolik lidí iritovat a vadit jim. Ale samozřejmě je to těžké, protože my nemůžeme už stavět tak, jako stavěli oni.”
Na otázku, zda jsou problémem výškové stavby na Pankráci reaguje: “Ne, ale to je na okraji města. Já si myslím, že víte…člověk nemůže zamezit současnosti.”
“Aby se Praha konkrétně bránila tomu, že vysoká výstavba…a to, že lidi jsou rádi v budovách určité výšky, že mají výhled, že mají…a tak dále. To nemá cenu tomu zabraňovat.”

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/216411000371012 (Exkluzivní host – 47:08)
https://www.facebook.com/udalostikomentare/videos/10154666470832235/ (O Praze – 3:02)