Skip to content

Ředitel IPR Praha Petr Hlaváček odchází z funkce na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy tento týden odvolala dosavadního ředitele Institutu plánování a rozvoje Petra Hlaváčka a řízením instituce pověřila jeho zástupce Ondřeje Boháče. Ing. arch. Petr Hlaváček zastával funkci ředitele od února 2015 poté, co úspěšně prošel otevřeným výběrovým řízením a odborná komise jej doporučila Radě hl. m. Prahy jako nejlepšího možného kandidáta.

Během svého působení na IPR Praha ocitl se Petr Hlaváček v nelehké situaci, kdy musel pracovat bez podpory odpovědného radního pro územní rozvoj i ředitele Odboru územního rozvoje MHMP, jejichž posty byly dlouhé měsíce neobsazené. I přes tyto nepříznivé vnější okolnosti se mu podařilo úspěšně vystupovat v roli mediátora schopného řídit náročnou diskuzi nad klíčovými otázkami rozvoje Prahy. IPR Praha pod jeho vedením dokončil tvorbu důležitých dokumentů, zejména Pražských stavebních předpisů a návrhu aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Pokračoval v odpovědném zastupování hlavního města v celé řadě územních řízení a rozvíjel kultivaci veřejného prostoru – byly zpracovány návrhy revitalizací významných pražských lokalit, do jejichž přípravy se v nebývalé míře zapojila pražská veřejnost. Jako ředitel dbal Petr Hlaváček na otevřenou a vstřícnou komunikaci. V rámci struktury IPR Praha vzniklo pracoviště specializující se na participační procesy v plánování, byla realizována série konzultací návrhu Metropolitního plánu s městskými částmi. Za velké pozornosti veřejnosti se na Staroměstské radnici uskutečnila výstava „Znáte Prahu?“ a začalo se připravovat Centrum architektury a městského plánování (CAMP). Je zřejmé, že právě zásluhou Petra Hlaváčka se Institut plánování a rozvoje stal ceněným poradním orgánem a důvěryhodným partnerem, a to nejen svému zřizovateli Magistrátu hl. m. Prahy, ale také radnicím městských částí, soukromému a neziskovému sektoru a v neposlední řadě všem obyvatelům hlavního města.

„Rád bych všem zaměstnancům poděkoval za vynikající spolupráci. Velmi nám všem přeji, abychom nikdy neztráceli odhodlání z plných sil pracovat na smysluplném rozvoji našeho města,“ říká Petr Hlaváček a dodává: „Můj nástupce Ondřej Boháč má moji plnou podporu a věřím, že si jako ředitel IPR Praha povede velmi dobře.“