Skip to content

21. 4. 2015/ Seminář pro městské části/ Téma Metropolitní plán

Seminář pro městské části: Rekapitulace sběru dat od MČ

 

 

1/ Lokalita jako základní jednotka plánu

2/ Funkční pojetí plánu – vybavenost města, dostupnost parků

3/ Strukturální analýza, principy regulace, krycí listy lokality

 

4/ Řád a chaos, případová studie Dejvice