Skip to content

Metropolitní Praha Posts

Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík / O co může a má usilovat Metropolitní plán a současná diskuze nad Metropolitním plánem

v červenci 2015 byl uveřejněn článek architekta Ondřeje Beneše a filosofa Oldřicha Ševčíka, reagující na článek Matěje Stropnického (zveřejněného v Právu | 18.6.2015 ), ve kterém se jako náměstek primátorky pro územní rozvoj kriticky vymezoval vůči připravovanému Metropolitnímu plánu. /Ing. arch. ONDŘEJ BENEŠ, Ph.D. /pedagog na FA ČVUT v Praze, praktikující architekt/ doc. PhDr. OLDŘICH ŠEVČÍK, CSc. /Ústav historie a teorie architektury – FA ČVUT v Praze / Reakce Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka: “O co může a má usilovat Metropolitní plán” Z celého článku citujeme úryvek: “Rozčlenění území na lokality provedené Romanem Kouckým je pro nás směřováním přes topologii metropole (od…

Esej – Petra Kolínská – Výkřik

/Josef Smutný / autor je architekt / 2.10.2016 / Po 13 dnech od zahájení akce „likvidace Metropolitního plánu“ zahajuje Petra Kolínská 30.9.2016 svůj blog důrazně, ale jaksi dvojsečně. Petra Kolínská – Politik jako arogantní ignorant, aneb kdo může mluvit do územního plánování Z názvu jejího textu je cítit jakási nejistota a obratem nutnost okamžité obhajoby. Sama sebe nesmyslně staví do polohy arogantního ignoranta, a vzápětí se „skromně“ ptá či spíše si staví otázku na kladně znějící odpověď, zda v této pozici může ona (nebo kdo-si) mluvit do územního plánování. Jistě, Petra Kolínská není arogantní ignorant – to je ve skutečnosti jistě někdo…

Esej – Město a zeď: Pohled zvenčí na nové plánování Prahy

Tadeáš Říha – architekt (studoval na technických univerzitách v Praze a Holandském Delftu. Při studiu pracoval v ateliérech v Praze a Rotterdamu. V současné době působí v Londýně ve studiu 6a architects prof. Toma Emersona.) /zveřejněno 27. 9. 2016 na blogu Hospodářských novin /http://riha.blog.ihned.cz/c1-65454700-mesto-a-zed-pohled-zvenci-na-nove-planovani-prahy Před několika měsíci jsem na popud Kanceláře Metropolitního plánu napsal sérii krátkých textů k novému plánu Prahy. Měl to být vnější pohled na některé jeho teze. Dnes, po odvolání ředitele IPRu a odchodu téměř všech zaměstnanců kanceláře zveřejňuji jeden z nich tady jako nostalgický pohled do minulosti, nebo jako připomínku snad ne ještě úplně ztracené budoucnosti.…

Mýty a fakta – Jak plán omezuje rozvoj města do otevřené krajiny

Proč Metropolitní plán omezuje rozvoj města do otevřené krajiny? http://plan.iprpraha.cz/cs/caste-dotazy Jedním ze základních principů Metropolitního plánu je zastavení rozpínání zástavby města do otevřené krajiny. Rozšiřování zástavby na úkor krajiny je neekonomické, neekologické a nekoncepční. Navíc, v případě Prahy, je zástavba do krajiny neopodstatněná vzhledem k tomu, že Praha disponuje množstvím nevyužitých ploch a brownfieldů v rámci města. Podle výpočtů IPR Praha má Praha uvnitř města tolik volných zanedbaných ploch vhodných pro vznik nových městských čtvrtí (např. nádraží Smíchov, Nákladové nádraží Žižkov, nádraží v Bubnech, brownfield ve Vysočanech), že by se tam při zachování současné hustoty zalidnění hlavního města vešlo na 430 tisíc nových…

Ekonomika 0.díl : Rozvoj města – Kvalita pracovních příležitostí – Dostupnost bytů

Plánovat město v dnešní dynamické době znamená reagovat na velké množství proměnlivých dějů, deklarovat neustálou připravenost zabývat se něčím novým a být otevřen inovativním řešením. Plánovat město také znamená převzít odpovědnost za budoucí generace, za budoucnost města. Jelikož se Praha podílí na výkonu české ekonomiky téměř z celé jedné třetiny, je na jejím úspěchu a rozvoji závislý nejen Pražský metropolitní region, ale zásadně i celá Česká republika. Nadcházející celosvětový trend přesunu obyvatel do větších měst a jejich další očekávaný růst by měl být při jeho plánování také zohledněn. Proto je důležité zhodnotit potenciál města, je nutné zastavit trend snižování jeho konkurenceschopnosti,…

Architekti podporují- Tomáš Novotný

Minulý týden jsem zaznamenal zprávu, že expertní komise, která dva měsíce studovala přípravu Metropolitního plánu, konstatovala, že rozpracovaný plán je v souladu se zákonem a je třeba v něm pokračovat. Očekával bych, že taková zpráva, po vší kritice, která se od počátku práce na něm na hlavu autorů snáší, bude s patřičným důrazem zveřejněna všemi medii. Zatím jsem ji, ve zkrácené verzi, zaznamenal pouze na webu stavbaweb. Architektonický archiweb, přetékající kritikou IPRu a MP, až dosud, nereagoval.(píšu tuto glosu 18.9)   Každé léto beru do ruky knížku svého otce Prahou posedlý…, kde velkou část svého vzpomínání věnuje Praze a jejímu plánování (jedna z kapitol…

Architekti podporují- Jaroslav Zima

“… neděláte dobře, pokud odvoláváte architekta Hlaváčka z funkce ředitele IPRu…”, podpora proti odvolání P. Hlaváčka z pozice ředitele IPR od architekta J. Zimy

Vybavenost v plánu

Zajišťuje Metropolitní plán plochy pro veřejnou vybavenost? zdroj: http://plan.iprpraha.cz/cs/caste-dotazy————————— a z odpovědi zpracovatelů dokumentace, viz odkaz na přiložený soubor    reakce_na_stanovisko_uvodni_cast_00_bw Ano, návrh Metropolitního plánu vymezuje plochy pro novou veřejnou vybavenost na základě analýzy deficitů veřejné vybavenosti a požadavků městských částí. Díky novému přístupu plán umožňuje na rozdíl od současného územního plánu umístit občanskou vybavenost kdekoliv v lokalitě s obytným způsobem využití i bez konkrétního vymezení funkční plochou a hlavně aniž by byla potřeba změna územního plánu. To umožní flexibilně reagovat na důsledky demografických změn, jako je v současné době nedostatek mateřských školek, či domovů pro seniory. Ano, návrh Metropolitního plánu vymezuje plochy pro…

Historické paralely- Jiří Novotný vzpomíná na projednávání plánu Prahy v 50. letech

“…narazil jsem poprvé. Bylo to na začátku padeátých let, kdy jsme všichni měli nejpopletenější hlavy všudypřítomné ideologie… Právě jsme dokončili návrh směrného plánu, když se vrátil z Moskvy náměstek primátora architekt Václav Chamrád, nadřízený naší Kanceláře pro územní plán Prahy. Přijel odtamtud plný doktríny sovětské stavby měst…” vzpomíná architekt Jiří Novotný ve své knize Prahou posedlý