Skip to content

Kontakt

Blog Metropolitní Praha se snaží zprostředkovat názor odborné veřejnosti k situaci, týkající se rozvoje Prahy.
Téměř před rokem byl odevzdán Metropolitní plán, který má rozvoj města umožňovat. Nebyl však dosud zahájen proces projednávání plánu. Proč se tak dosud nestalo? Tento blog, který spravují příznivci plánu si klade za cíl osvětlovat přínos Metropolitního plánu. Mimo to chce uvádět na pravou míru mýty a nepravdy kolem Metropolitního plánu se šířící.

email: metropolitnipraha@gmail.com

redakční rada:

Ing. arch. Josef Smutný, M. A. Martin Kloda, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. MgA. Eva Červinková