Skip to content

Archiv rubriky: video

14.5.2013/ Hledejme minimum toho, co musíme, nikoli maximum toho, co můžeme

Vítěz mnoha urbanistických soutěží, autor knihy Elementární urbanismus a právě vznikajícího „metropolitního plánu” Prahy, Roman Koucký, mluvil o urbanismu a o smyslu územního plánování v dnešních podmínkách. Nakolik svazující je současná legislativa a nakolik můžeme k územnímu plánování přistupovat kreativně? Otázky kladl olomoucký architekt a urbanista Pavel Grasse. Čt 9. 5. 2013 v 18.00 hodin Muzeum umění Olomouc

Sídliště v Metropolitním plánu

IPR / 12. 8. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata Na sídlišti bydlí více než jedna třetina obyvatel Prahy. Pokrývají zhruba 14% zastavěných ploch v hlavním městě. Jejich význam je tedy pro Prahu mimořádný. Metropolitní plán (i další projekty IPR Praha) chtějí napomoci zvýšení kvality života na sídlištích a zhodnocení jejich potenciálu. Jak Metropolitní plán přistupuje k problematice sídlišť? Metropolitní plán chápe rozsáhlá volná prostranství mezi domy jako klíčovou kvalitu panelových sídlišť. Proto tyto plochy chrání před výstavbou. Umožňuje ale realizovat krajinné úpravy, reorganizovat zpevněné cesty a parkoviště, budovat hřiště nebo drobnou architekturu s důrazem na veřejnou vybavenost. Stáhněte si stručný průvodce sídlišti, který vám…

Budou byty? “V Praze lidé vydělávají na byt déle než v Berlíně i Vídni. Češi musí na nový sedmdesátimetrový byt v hlavním městě vydělávat déle než 11 let.

Na pražském trhu je asi o čtvrtinu volných bytů méně než v loňském roce. Za nové, průměrné 3+1 zájemce utratí své příjmy za 11,5 roku. Ještě loni přitom stačil příjem za necelých deset let. viz video: minuta 25.50 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1941358-v-praze-lide-vydelavaji-na-byt-dele-nez-v-berline-i-vidni

Rozhovor: “Lidi jsou rádi v budovách určité výšky, mají výhled…To nemá cenu tomu zabraňovat,” říká architektka Eva Jiřičná.

Česká televize / Události, komentáře (Exkluzivní host) / Daniel Takáč / 12. 10. 2016 Architektka světového významu Eva Jiřičná žijící v Londýně od konce 60-tých let o Praze:”…já si myslím, že Praha má tolik pozitiv, že těžko s ní bude jiné město soutěžit.” “Já mám názor, že my dnes dovedeme ocenit to, co tady bylo, a že se musíme ke všem památkám chovat slušně a ocenit práci těch, kteří pracovali před námi. A jestliže oni dovedli vytvořit Prahu takovou, jako ji vytvořili, tak my když se od nich budeme učit jejich pokoru a jejich přístup k problematice, tak možná že taky ta…

Potenciál, efektivita investic a priority města v Metropolitním plánu

IPR / 1. 9. 2016 Do měst se stěhuje stále více lidí – a čím dál důležitější jsou i z hlediska ekonomiky, vzdělání či inovací. Proto je potřeba pečlivě zvážit a následně určit místa, kde by se rozvoj města měl v budoucích letech odehrávat. Metropolitní plán tak vymezuje oblasti vhodné pro vznik kvalitních městských čtvrtí, ale i místa pro produkční areály či nové parky. Stáhněte si přehledný materiál shrnující tato témata. Metropolit…án – POTENCIÁL

Rozhovor: “Myslím, že to je důsledek ideového boje o charakter města,” říká Petr Hlaváček

DVTV / Daniela Drtinová / 26. 9. 2016 “Změny se nelíbily politikům, nechtějí komunikovat s odbornou veřejností,” říká odvolaný ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Petr Hlaváček. Překvapivě se podle něj střetl se Stranou zelených. http://video.aktualne.cz/dvtv/byl-jsem-neprijemny-muj-vyhazov-je-dusledek-ideoveho-boje-o/r~023cbe1c819b11e68d00002590604f2e/

Výšková regulace v Metropolitním plánu

IPR / 19. 7. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata Metropolitní plán je první územní plán Prahy, který reguluje výšku budov na celém území. Snaží se stabilizovat a chránit hodnoty stávající výškové kompozice Prahy, ale zároveň hledat místa, která mají být ve struktuře města doplněna: v několika pečlivě vybraných lokalitách tak MPP umožňuje realizovat výškové budovy – tak, aby tvořily uspořádanou kompozici a dotvářely horizont města. Na většině území se naopak stabilizuje současná výšková hladina. Stáhněte si stručný průvodce, jak Metropolitní plán nastavuje výškovou regulaci pražské zástavby. Text zároveň shrnuje vývoj pražské výškové zástavby v průběhu staletí. Metropolit…án – VÝŠKY

Parky v Metropolitním plánu

IPR / 18. 7. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata Cílem Metropolitního plánu je zlepšit dostupnost parků i tam, kde dnes obyvatelům chybí. Proto plán k současným více než 700 pražským parkům navrhuje vznik 207 parků nových. Kde by měly vzniknout? A jak Metropolitní plán zajistí, aby vznikly kvalitní parky v brownfieldech, kde mají vznikat nové čtvrti? Stáhněte si přehledně zpracovaný příběh pražských parků – jejich historický vývoj, současnost i regulační nástroje, které navrhuje Metropolitní plán. Metropolit…án – PARKY Základní otázky k pojetí parků a krajinyza městem vysvětluje následující video: