Skip to content

Sídliště v Metropolitním plánu

IPR / 12. 8. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata

Na sídlišti bydlí více než jedna třetina obyvatel Prahy. Pokrývají zhruba 14% zastavěných ploch v hlavním městě. Jejich význam je tedy pro Prahu mimořádný. Metropolitní plán (i další projekty IPR Praha) chtějí napomoci zvýšení kvality života na sídlištích a zhodnocení jejich potenciálu.

Jak Metropolitní plán přistupuje k problematice sídlišť?

Metropolitní plán chápe rozsáhlá volná prostranství mezi domy jako klíčovou kvalitu panelových sídlišť. Proto tyto plochy chrání před výstavbou. Umožňuje ale realizovat krajinné úpravy, reorganizovat zpevněné cesty a parkoviště, budovat hřiště nebo drobnou architekturu s důrazem na veřejnou vybavenost.

Stáhněte si stručný průvodce sídlišti, který vám vysvětlí, jaké regulativy Metropolitní plán na sídlištích používá a navíc vás provede stručnou historií sídlišť v Praze. Metropolit…án – SÍDLIŠTĚ