Skip to content

Archiv pro měsíc: Říjen 2016

Články dokumentující žádost iniciativy Metropolitní Praha o revokaci odvolání Petra Hlaváčka z pozice ředitele IPR: Metropolitní plán nemá kdo dokončit, za odvolaného šéfa IPR není náhrada

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/metropolitni-plan-nema-kdo-dokoncit-za-odvolaneho-sefa-ipr-n/r~2877efd896f011e687f70025900fea04/ (“Neumím si představit, že by se to obešlo bez Hlaváčka a Kouckého,” řekl Aktuálně zdroj z IPRu. A stejný názor má i architekt Josef Smutný, který kvůli situaci v IPR vyzval pražské zastupitele, aby odvolali náměstkyni pro územní rozvoj Petru Kolínskou z Trojkoalice. “Neumím si v Česku představit architekta, který by do toho šel. Na pozici šéfa IPR se možná ještě někdo přihlásí. Ale na post vedoucího přípravného týmu Metropolitního plánu? Jedna věc je, aby takový člověk přijal ideový pohled a styl pana Kouckého, se kterým plán tvořil. A další věcí pak je tu ideu dopracovat a plán dokončit.…

Expertní posudek + Reakce zpracovatele na posudek / “Z reakce Kanceláře metropolitního plánu IPR, které bylo zveřejněno na webových stránkách vyplývá, že výsledky expertního posouzení plánu vítá a respektuje. Současně byly připravovány odborné konference na témata, která lze řešit několika možnými způsoby…”

Během léta 2016 Metropolitní plán posuzovala pracovní skupina sestavená z respektovaných nezávislých právníků a urbanistů. Ta potvrdila, že rozpracovaný návrh Metropolitního plánu naplňuje legislativní požadavky. Tým expertů jednoznačně doporučuje pokračovat v procesu jeho pořizování. Vyplývá to ze závěrů, které dne 13. září 2016 projednala rada města. Doslovný přepis úvodu Stanoviska: (Stanovisko pracovní skupiny RHMP k návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy) Pracovní skupina především na úvod konstatuje, že jí posuzovaný návrh Metropolitního plánu, zpracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, je kvalitním základem pro naplnění cílů a úkolů územního plánování, jak je definuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve…

Rozhovor: “Lidi jsou rádi v budovách určité výšky, mají výhled…To nemá cenu tomu zabraňovat,” říká architektka Eva Jiřičná.

Česká televize / Události, komentáře (Exkluzivní host) / Daniel Takáč / 12. 10. 2016 Architektka světového významu Eva Jiřičná žijící v Londýně od konce 60-tých let o Praze:”…já si myslím, že Praha má tolik pozitiv, že těžko s ní bude jiné město soutěžit.” “Já mám názor, že my dnes dovedeme ocenit to, co tady bylo, a že se musíme ke všem památkám chovat slušně a ocenit práci těch, kteří pracovali před námi. A jestliže oni dovedli vytvořit Prahu takovou, jako ji vytvořili, tak my když se od nich budeme učit jejich pokoru a jejich přístup k problematice, tak možná že taky ta…

Praze hrozí, že se z ní stane skanzen, tvrdí historik architektury

Praze hrozí, že se z ní stane skanzen, tvrdí historik architektury 15. října 2016, Autor: Jakub Heller Praha je rozmanitostí své architektury mezi světovými metropolemi naprosto jedinečná. Myslí si to alespoň historik architektury Zdeněk Lukeš. Hlavnímu městu však podle něj hrozí, že se z něj stane skanzen. Situaci prý nepomáhají ani nedávné personální změny v Institutu plánování a rozvoje (IPR). Přední český historik architektury Zdeněk Lukeš. | foto: Yan Renelt, Proč s odvoláním ředitele IPR nesouhlasíte? Zklamali mě zelení, kteří to způsobili. Čekal bych, že budou plnit to, co vždy hlásali, že je zajímá nejvíc. Tedy aby se v Praze…

Esej: ZPRÁVA O DRUHÉM ČESKÉM ARCHITEKTONICKÉM OBROZENÍ / “IPR se ocitá ve výjimečném postavení. Zpracovává pro město strategické územně plánovací dokumenty, a při tom nemá politickou podporu. Největšímu vměšování je vystavována Kancelář Metropolitního plánu.”

Martin Kloda (pocta Jirousovi) „To město bylo jako růžová horečka bohů, jako fanfára nadpozemských trumpet a jako třesknutí věčných činelů.“ H. P. Lowecraft, Volání Cthulhu I Vydali jsme se na cestu. Bylo to na kraji soumraku, v bažinách mazánkovské éry. Šli jsme nejkratší cestou, bylo nás hodně a věděli jsme, že z druhé strany se blíží naši přátelé. Měli jsme radostně vzrušenou náladu. Byl konec jedné éry a před námi nesmírně hmatatelná naděje, že znova navážeme na tradici dobré české architektury. Jak jsme se tak přesouvali zpustošenou městskou krajinou, plno z nás zakoušelo intenzivně pocit, který někteří formulovali slovně. Připomínalo nám to chození…

Vývoj městského bytového fondu – dotazníkový výzkum, kterého se zúčastnilo všech 57 MČ a Magistrát – zpracováno KPMG

“Po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. m. Prahy 194 tis. bytů. V důsledku privatizace a prodejů se jejich počet každoročně snižoval a v roce 2003 dosáhl 100 tis. bytů. K 31. květnu 2016 vlastnila Praha 35 tis. městských bytů (přibližně 18 % původního fondu), kde 26 tis. bytů bylo svěřeno do správy jednotlivým městským částem a 9 tis. bytů bylo ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. Na základě schválených privatizačních plánů a koncepcí se počet městských bytů bude v následujících letech dále snižovat a v roce 2016 se odhaduje prodej 2,4 tis. bytů a v roce 2017 pak 2…

Potenciál, efektivita investic a priority města v Metropolitním plánu

IPR / 1. 9. 2016 Do měst se stěhuje stále více lidí – a čím dál důležitější jsou i z hlediska ekonomiky, vzdělání či inovací. Proto je potřeba pečlivě zvážit a následně určit místa, kde by se rozvoj města měl v budoucích letech odehrávat. Metropolitní plán tak vymezuje oblasti vhodné pro vznik kvalitních městských čtvrtí, ale i místa pro produkční areály či nové parky. Stáhněte si přehledný materiál shrnující tato témata. Metropolit…án – POTENCIÁL

Rozhovor: “Myslím, že to je důsledek ideového boje o charakter města,” říká Petr Hlaváček

DVTV / Daniela Drtinová / 26. 9. 2016 “Změny se nelíbily politikům, nechtějí komunikovat s odbornou veřejností,” říká odvolaný ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Petr Hlaváček. Překvapivě se podle něj střetl se Stranou zelených. http://video.aktualne.cz/dvtv/byl-jsem-neprijemny-muj-vyhazov-je-dusledek-ideoveho-boje-o/r~023cbe1c819b11e68d00002590604f2e/