Skip to content

Parky v Metropolitním plánu

IPR / 18. 7. 2016 / http://plan.iprpraha.cz/cs/temata
Cílem Metropolitního plánu je zlepšit dostupnost parků i tam, kde dnes obyvatelům chybí. Proto plán k současným více než 700 pražským parkům navrhuje vznik 207 parků nových. Kde by měly vzniknout? A jak Metropolitní plán zajistí, aby vznikly kvalitní parky v brownfieldech, kde mají vznikat nové čtvrti? Stáhněte si přehledně zpracovaný příběh pražských parků – jejich historický vývoj, současnost i regulační nástroje, které navrhuje Metropolitní plán.
Metropolit…án – PARKY

Základní otázky k pojetí parků a krajinyza městem vysvětluje následující video: