Skip to content

Rozhovor s Petrem Hlaváčkem těsně před odvoláním : Praha je jako ementál

z rozhovoru vyjímáme:

Je podle vás nový Metropolitní plán tím, co může takové město založit?

Ano. Genetickým kódem toho plánu je rozdělení města do lokalit, a to podle jejich charakteru. Právě chápání každé lokality jako svébytného celku – a zároveň základního stavebního kamene města – má posílit identitu daného místa. A tedy i podpořit komunitu. Ke každé z osmi set lokalit se snažíme přistupovat individuálně. Zároveň plán nezapomíná ani na významné strategické investice, jako je třeba dráha nebo nové čtvrti, které do města jako pomyslné tepny přivádějí novou „krev“ a život.

Dokázal byste mi do jedné teze shrnout hlavní myšlenku Metropolitního plánu?

Základní myšlenkou je koncentrace města dovnitř. Už jsem to zmiňoval výše -město by se do volné krajiny za svými hranicemi mělo šířit jen ve zcela mimořádných případech. Energie by měla směřovat do transformačních území, tedy brownfieldů a nepoužívaných nádraží ve vnitřním městě.

Více na: http://www.euro.cz/praha/odvolany-sef-ipr-hlavacek-praha-je-jako-emental-1305455