Skip to content

Ekonomika 0.díl : Rozvoj města – Kvalita pracovních příležitostí – Dostupnost bytů

Plánovat město v dnešní dynamické době znamená reagovat na velké množství proměnlivých dějů, deklarovat neustálou připravenost zabývat se něčím novým a být otevřen inovativním řešením. Plánovat město také znamená převzít odpovědnost za budoucí generace, za budoucnost města.

Jelikož se Praha podílí na výkonu české ekonomiky téměř z celé jedné třetiny, je na jejím úspěchu a rozvoji závislý nejen Pražský metropolitní region, ale zásadně i celá Česká republika. Nadcházející celosvětový trend přesunu obyvatel do větších měst a jejich další očekávaný růst by měl být při jeho plánování také zohledněn. Proto je důležité zhodnotit potenciál města, je nutné zastavit trend snižování jeho konkurenceschopnosti, a je nutné potvrdit význam Prahy jako hlavního města ČR a nalézt jeho význam v rámci celoevropského konkurenčního prostředí.